pozadina

O NAMA


Naša misija: Potičemo i olakšavamo ljudima kako bi u užoj i široj zajednici ostvarili zamjene na obostrano zadovoljstvo.


Naša vizija: Biti najbolja platforma za zamjenu, u Hrvatskoj i šire, koja omogućava prikaz najkvalitetnijih zamjena ponuđenog, vodeći računa o približnoj vrijednosti za dobrobit svih korisnika.„Pretvori višak u svoj dobitak.“

DJORAJ pod tim imenom nastaje 2022. godine, a pokreće se idejom kojom se želi omogućiti nenovčana zamjena za stvari/ usluge kako bi ljudi pomogli drugima, a olakšali sebi po pitanju stvari koje ne koriste ili u pogledu „plaćanja“ nekom uslugom za željene predmete.

Prolazeći bilo kojim dijelom Hrvatske može se kroz razgovor čuti riječ „đorati“.

Đorati mijenjati se za što; mijenjati predmet za predmet; trampiti.

Upravo potaknuti tom riječi, DJORAJ je u svom poslovanju prvenstveno usmjeren na razmjenu dobara između korisnika kako bi svaka stvar ispunila svoju svrhu kod korisnika kojemu je potrebna. Svi od nas imaju želje koje si žele priuštiti u određenom trenutku života, dok s druge strane, imamo stvari koje nam više ne koriste, a u odličnom su ili netaknutom stanju i rado bi ih zamijenili za nešto što nam je potrebnije. Upravo i sami potaknuti takvom potrebom, dolazimo na ideju o platformi za zamjenu koja bi spajala ljude po njihovim ponudama i željama, a u približnoj vrijednosti kako bi dobili najbolje podudarne vrijednosti dobara za koje se želimo zamijeniti.

Svaka stvar kad ispunjava svoju svrhu postaje dobro, a dobro je svrha zbog koje neka stvar postoji. Prema tome, cilj je pronaći odgovarajuće dobro za svaku osobu u određenom trenutku koje vodi do sretnoga života. Sretan život čine sitnice koje možete lako zamijeniti na platformi DJORAJ i usrećiti sebe i druge.


Vlasnik stranice i pružatelj usluga je Aba net d.o.o.
Put Žnjana 14D
21000 Split
Poslovni račun otvoren kod Zagrebačke banke.
IBAN: HR6823600001102939877
MB: 05450543
OIB: 90613197777
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.
Temeljni kapital 2.656,00 € uplaćen u cijelosti.
Član uprave: Duje Blažević, direktor.